Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

thiết kế nội thất chung cư | chung cu ct3 tay nam linh dam

.

LỊCH DIỄN THÁNG 01

MÙNG 6 TẾT

THỨ SÁU

27.01.2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MONG MANH TÌNH VỀ "

Quốc Thiên - Bạch Công Khanh

MÙNG 7 TẾT

THỨ BẢY

28.01.2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN "

Quốc Đại - Tố My

MÙNG 8 TẾT

CHỦ NHẬT

29.01.2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN "

Đức Tuấn

MÙNG 9 TẾT

THỨ HAI

30.01.2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM "

Triều Quân - Lý Thu Thảo - Cao Công Nghĩa

THỨ BA
31.01.2023


Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG "

Quang Dũng - Giang Hồng Ngọc

THỨ TƯ
01.02.2023

 

" CÔ HÀNG XÓM "

Thanh Vinh - Trường Tam

THỨ NĂM
02.02.2023

 

" CUỐN THEO CHIỀU GIÓ "

Quốc Đại - Thanh Ngọc

THỨ SÁU
03.02.2023

 

" THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG "

Quang Linh - Hiền  Thục

THỨ BẢY
04.02.2023

 

" RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG "

Lệ Quyên - Mạnh Đồng

CHỦ NHẬT
05.02.2023

 

THỨ HAI - THỨ BA
06&07.02.2023

 

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BẢY
11.02.2023

 

" AI RỒI CŨNG SẼ KHÁC "

Quang Hà - Hiền Thục

CHỦ NHẬT
12.02.2023

 

" CÁNH HỒNG PHAI "

Quốc Thiên - Thanh Ngọc
 

MÙNG 6 TẾT

THỨ SÁU

27/01/2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MONG MANH TÌNH VỀ "

Quốc Thiên - Bạch Công Khanh

THỨ BẢY

MÙNG 7 TẾT

28/01/2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN "

Quốc Đại - Tố My

MÙNG 8 TẾT

CHỦ NHẬT

29/01/2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN "

Đức Tuấn

THỨ HAI

MÙNG 9 TẾT

30/01/2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM "

Triều Quân - Lý Thu Thảo - Cao Công Nghĩa

THỨ BA

31/01/2023

Đêm Nhạc Mừng Xuân Quý Mão 2023

" RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG "

Quang Dũng - Giang Hồng Ngọc

THỨ TƯ

01/02/2023

" CÔ HÀNG XÓM "

Thanh Vinh - Trường Tam

THỨ NĂM

02/02/2023

" CUỐN THEO CHIỀU GIÓ "

Quốc Đại - Thanh Ngọc

THỨ SÁU

03/02/2023

" THƯƠNG NHAU LÝ TƠ HỒNG "

Quang Linh - Hiền Thục

THỨ BẢY

04/02/2023

" RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG "

Lệ Quyên - Mạnh Đồng

CHỦ NHẬT

05/02/2023

--

THỨ HAI - THỨ BA

06&07/02/2023

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ BẢY

11/02/2023

" AI RỒI CŨNG SẼ KHÁC "

Quang Hà - Hiền Thục

CHỦ NHẬT

12/02/2023

" CÁNH HỒNG PHAI "

Quốc Thiên - Thanh Ngọc


Liên hệ

Địa chỉ: 112 Lê Thánh Tôn - P. Bến Thành - Quận 1 - TP.HCM

Điện thoại: 028.382.73778

Website: http://phongtrakhongten.vn