Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

thiết kế nội thất chung cư | chung cu ct3 tay nam linh dam

.

LỊCH DIỄN THÁNG 09 - 10

THỨ HAI - THỨ BA
26&27.09.2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ
28.09.2022

TÌNH KHÚC BOLERO

Triều Quân - Lý Thu Thảo

THỨ NĂM
29.09.2022

TÌNH KHÚC BOLERO

Quốc Đại - Hà Vân

THỨ SÁU
30.09.2022

Đêm Nhạc

" THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM "

Quang Linh - Hiền Thục

THỨ BẢY
01.10.2022

CHỦ NHẬT
02.10.2022

Đêm Nhạc

" KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU "

Mạnh Đồng - Phượng Vũ - Hồng Gấm - Vũ Phương

THỨ HAI - THỨ BA
03&04.10.2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ
05.10.2022


THỨ NĂM
06.10.2022

THỨ SÁU
07.10.2022

THỨ BẢY
08.10.2022


CHỦ NHẬT
09.10.2022

THỨ HAI - THỨ BA
10&11.10.2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ SÁU
11.11.2022

THỨ BẢY
12.11.2022

Đêm Nhạc

" CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ "

Hà Nhi

THỨ BẢY
19.11.2022

Đêm Nhạc

HAPPY BIRTHDAY

Bạch Công Khanh
 

THỨ HAI - THỨ BA

26&27/09/2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

28/09/2022

TÌNH KHÚC BOLERO

Triều Quân - Lý Thu Thảo

THỨ NĂM

29/09/2022

TÌNH KHÚC BOLERO

Quốc Đại - Hà Vân

THỨ SÁU

30/09/2022

Đêm Nhạc

" THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM "

Quang Linh - Hiền Thục

THỨ BẢY

01/10/2022

--

CHỦ NHẬT

02/10/2022

Đêm Nhạc

" KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU "

Mạnh Đồng - Phượng Vũ - Hồng Gấm - Vũ Phương

THỨ HAI - THỨ BA

03&04/10/2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ TƯ

05/10/2022

--

THỨ NĂM

06/10/2022

--

THỨ SÁU

07/10/2022

--

THỨ BẢY

08/10/2022

 

CHỦ NHẬT

09/10/2022

--

THỨ HAI - THỨ BA

10&11/10/2022

CA SĨ PHÒNG TRÀ

THỨ SÁU

11/11/2022

--

THỨ BẢY

12/11/2022

Đêm Nhạc

" CHƯA QUÊN NGƯỜI YÊU CŨ "

Hà Nhi

THỨ BẢY

19/11/2022

Đêm Nhạc

HAPPY BIRTHDAY

Bạch Công Khanh


Liên hệ

Địa chỉ: 112 Lê Thánh Tôn - P. Bến Thành - Quận 1 - TP.HCM

Điện thoại: 028.382.73778

Website: http://phongtrakhongten.vn